เพลงชาติดเวียดนาม

Loading...

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ชุดประจำชาติในกลุ่มอาเซียน

ชุดประจำชาติอาเซียน
เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ดังนี้
  1. ชุดประจำชาติประเทศไทย
  2. ชุดประจำชาติประเทศลาว
  3. ชุดประจำชาติบรูไน          
  4. ชุดประจำชาติประเทศเวียดนาม
  5. ชุดประจำชาติประเทศพม่า (เมียนมาร์)
  6. ชุดประจำชาติประเทศกัมพูชา
  7. ชุดประจำชาติประเทศฟิลิปปินส์
  8. ชุดประจำชาติประเทศสิงคโปร์ (ชุดสีน้ำเงินและสีแดง)
  9. ชุดประจำชาติประเทศมาเลเซีย
  10. ชุดประจำชาติประเทศอินโดนีเซีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น